Батькам

Перейти для авторизації на сторінку електронного щоденника Вашої дитини

 

Поради психолога
10.01.2018

Успішність підготовки дитини 6-річного віку до навчання визначається, головним чином, станом довільної регуляції пізнавальної активності.

Перш за все, сюди належать мотивація до учіння, а по-друге – здатність виконувати психомоторні дії відповідно до мовної інструкції та внутрішнього стимулу до дії. Крім цього, важливими характеристиками дітей, що вступають до 1 класу, є мовно-слухова пам’ять, наочно-образне мислення, організація мікро рухів обох рук, стан просторових функцій мікро рухів тіла (моторика).

Для дослідження психомоторної організації першокласників застосовується діагностична система вправ і завдань.

1. Аналіз продуктів діяльності дитини: малюнків, аплікацій, написання елементів букв, цифр, виконання вправ зоро-слухового диктанту.

2. Формування дій за мовною інструкцією: « На один стук підніми праву руку, на два – ліву», а також інші дії за заданою руховою програмою.

3. Дослідження просторової координації за допомогою карток із зображенням рухів згідно інструкції : «Зроби так само».

4. Домальовування деталей предметів на готових малюнках.

5. Дослідження динамічних рухів тіла за мовною інструкцією: «Покажи рухами форму літери».

6. Малювання нуликів правою та лівою рукою протягом 15 с на нелінованому аркуші (10-15 нулів – високий рівень; 7-9 нулів – достатній рівень). Порівняння результатів правої та лівої руки.

7. Малювання за зоровим зразком: Ей дан чай (текст значення не має, головне – відображення форми написаного чи намальованого).

8. Запам’ятовування 10 слів: м’яч, сон, тінь, прапор, гра, сосна, річка, світло, собака, сміх.

9. Складання предметів з геометричних фігур (трикутник, прямокутник, квадрат, коло) за зразком.

10. Розташування предметів в групах відповідно до складу числа; визначення складу чисел; малювання схеми складу чисел на заданій формі.

Отже, у процесі підготовки дітей до школи чільне місце посідає розвиток їх розумової діяльності і пізнавальної активності. Якщо дитина вміє читати, це ще не означає, що вона вже підготовлена до школи. Більш значним показником цього є розуміння прочитаного чи почутого: вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в описаних явищах, відповісти на запитання з приводу прочитаного, міркувати.

Значної уваги потребує розвиток порівняння, бо саме воно знаходиться в основі пізнання впізнати якийсь предмет означає визначити його належність до якоїсь категорії («На що схоже?»)

Розвиток розумової діяльності дошкільників зазвичай здійснюється в процесі гри, проте гра при цьому має бути спрямована на розвиток певних мисленнєвих дій.


← Повернутися до списку


На головну...