Виховання

Автор: Сидоренко Юлія Миколаївна
Посада: педагог-організатор.


Учнівське самоврядування: крок до успіху

Анотація

Інформаційний – методичний збірник містить матеріали, що розвивають та регламентують зміст діяльності педагога-оганізатора, учнівського самоврядування, які є основною організаційною ланкою у системі виховної роботи освіти України.

У роботі висвітлені окремі аспекти організації учнівського самоврядування в закладі, пропонуються теоретичні та практичні матеріали щодо організації та проведення шкільного конкурсу «Учень року».

Для педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів.

Зміст

Вступ

4

Роль педагога-організатора у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів – членів дитячої організації………………………………………………………………...

Учнівське самоврядування………..........................................................

5

10

Структура учнівського самоврядування НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ст. № 15» м. Сміли Черкаської області……………………………………………

13

Основні напрямки діяльності органів самоврядування……………….

14

Вибори лідера учнівського самоврядування ………………………….

Положення про організацію та проведення виборів

шкільного прем’єр-міністра ……………………………………………

11

15

Положення про проведення шкільного конкурсу

« Учень року»……………………………………………………………

19

Завдання до шкільного конкурсу «Учень року 2012»………………...

26

Фотогалерея конкурсу «Учень року»…………………………………..

Конкурсно – розважальна програма

«Учень року має талант»……………………………………………….

Фотогалерея конкурсно – розважальної програми

«Учень року має талант»………………………………………………..

38

41

43

Список використаних джерел………………………………………..

45

Вступ

Шкільні роки – це роки радості, ігор, казок, перших кроків до пізнання світу. Від того, що вразило, запам’яталось, здивувало у дитинстві, залежність, якою буде людина у житті: доброю, чемною і милосердною, чи навпаки – байдужою і злою.

Дитинство – це період розвитку, формування і становлення особистості. З цією метою в нашому закладі було створено учнівське самоврядування – спосіб організації життя учнівського колективу. Учнівське самоврядування – нелегка й водночас цікава справа. Саме вона дає змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і разом з тим зрозуміти, настільки це важливо – організувати роботу, брати на себе відповідальність, приймати рішення.

Учнівське самоврядування сприяє розвитку лідерських якостей молодих людей, забезпечує виховання активної життєвої позиції, громадянських почуттів, створює можливості для самореалізації та саморозвитку школярів.

Водночас учнівське самоврядування сприяє вихованню у дітей якостей успішної особистості: впевненості у своїх силах, оптимістичного світосприйняття, бажання жити, творити, перемагати.

Формування успішної, життєздатної, активної юної особистості – пріоритетне завдання педагога-організатора, який координує роботу учнівського самоврядування в школі.

Роль педагога-організатора

у створенні сприятливих умов для саморозвитку

та самореалізації учнів – членів дитячої організації

Сучасний педагог-організатор основну увагу в своїй діяльності має приділяти особистості учня, допомагати і підтримувати учня у його саморозвитку, самовихованні, поєднувати уміння учителя-предметника, соціального педагога, практичного психолога, наставника, старшого товариша, здатного увійти в референтне середовище школяра. Важлива також варіативність у діяльності педагога-організатора в залежності від вікової групи учнів (підлітки чи юнацтво), типу школи.

У своїй роботі педагог-організатор керується державними документами про школу, освіту, виховання, Положенням про посадові обов’язки педагога-органзітора, Статутом школи, інструкціями та наказами вищестоячих органів та директора.

Функції (або призначення) педагога-організатора:

Ø виховна (формування всебічно розвиненої особистості вихованця);

Ø розвивальна (сприяння саморозвитку особистості кожного учня);

Ø освітня (створення умов для формування компетенцій школяра);

Ø організаторська (організація і здійснення позакласної та позашкільної роботи з учнями);

Ø діагностична (визначення рівня вихованості окремих учнів і колективу класу);

Ø соціальна (виявлення впливу різних соціальних чинників на формування учнів, нейтралізація небажаних впливів);

Ø стимулююча (стимулювання ініціативи та самодіяльності учнів, учнівського самоврядування);

Ø координаційна (узгодження спільних зусиль і вимог адміністрації, вчителів-предметників, батьків, громад­ськості, позашкільних закладів);

Ø методична (надання допомоги активу учнів, батькам, представникам громадських організацій).

Професіограма педагога-організатора

Педагог-організатор має володіти глибокими психолого-педагогічними знаннями та уміннями (рефлективно-аналітичними, комунікативними, організаторськими, прогностичними, конструктивними, креативними тощо)

У своїй діяльності педагог-організатор весь час працює над створенням сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його самореалізації у навчально-виховному процесі школи, реалізації культурно-національного, духовного і фізичного стану учнів, що є основою патріотичного, морально-естетичного та національного виховання учнів, а також складовою змістовного дозвілля.

Найкраще середовище для саморозвитку та саморелізації учнів – це шкільна дитячо-юнацька організація. Дитяча організація – прекрасне місце для задоволення природних потреб дитини в діяльності і спілкуванні. Але саме така дитяча організація, де дорослому відведена роль помічника, а не організація дітей, у якій дорослий вирішує, що для дитини добре, а що ні. Дитина внутрішньо мудра й реалістична, якщо їй дати спокій, залишити без усяких навіювань з боку дорослих, створити певні сприятливі умови, допомогти, вона сама розвинеться настільки, наскільки вона здатна розвинутись. За цим принципом і слід будувати роботу дитячо-юнацьких організацій.

Плануючи роботу в шкільній дитячо-юнаціькій організації, педагог-організатор повинен задавати собі певні питання і знати на них чітку відповідь:

Ø Що ж усіх дітей може об‘єднати? (Прагнення зробити шкільне життя змістовним, цікавим, радісним, бажання діяти разом).

Ø Що ж для них найдорожче? (Свобода думки, дій, особистість).

Ø Про кого можуть турбуватися? (Про тих, хто менший і слабший, один про одного і про тих, хто потребує допомоги).

Ø З ким вони будуть співпрацювати? (З тими, кому небайдужі і зрозумілі їхні інтереси, справи; хто готовий допомагати їм).

Ø Що їх може зацікавити? (Гра, сюрприз, таємниця, вигадка, фантазія, те, що вони вирішують і роблять самі).

Ø Що вони хочуть самі вирішувати? (З ким співпрацювати, які справи робити, які свята проводити).

Ø Якщо ти будеш з ними? (то знайдеш друзів серед своїх вихованців, допоможеш їм проявити себе в різних цікавих справах, саморозвинутись та самореалізуватися).

Важливо зазначити, що рішення про створення дитячо-юнацької організації повинно прийматися саме учнями, а не дорослими, що безумовно відіграє важливу роль в успішності її діяльності. Педагог-організатор повинен створити такі умови, щоб діти прийняли правильне рішення, налаштувати їх на співпрацю.

Планування роботи організації неможливе без попереднього вивчення інтересів, уподобань учнів. Тому на початку навчального року членами ради повинно проводитись опитування учнів про організаторські здібності й активність учнів, про заходи й конкурси, у яких вони залюбки взяли б участь. Після таких опитувань з‘ясовується, які заходи переважно цікавлять дітей. На цьому і повинно базуватися планування роботи дитячої організації.

Діяльність дітей – творча. Творчість передбачає створення нового, оригінального. Важливо, щоб дитина відкрила сама, а не взяла готове – тільки так розвиваються творчі здібності. Побільше самостійності! (звичайно під непомітним контролем з боку дорослих). Доручайте дітям самостійну організацію та оформлення виставок творчих робіт, конкурсів, вечорів-відпочинку, свят та ін. заходів. Пильний контроль змушує дітей «кривити душею», викликає недовіру, збентеження, зводить нанівець спроби самостійних дій.

Роль педагога-організатора полягає в мудрому керівництві: у допомозі, пораді, співпраці. Це, звичайно, важливі завдання і одним із засобів і методів розв‘язання цих завдань є учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, стає моделлю елементів дорослого життя, формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції.

Девізом роботи кожного педагога-організатора є п’ять дієслів індивідуального підходу до учня:

  • Любити!
  • Розуміти!
  • Приймати!
  • Співпереживати!

Кінцева мета роботи педагога-організатора: формування ідеальної моделі випускника школи.

Завантажити Учнівське самоврядування: крок до успіху


Повернутися до розділу

На головну...