Інформатика

Конспект уроку з інформатики

10 клас

Ляш Т.Г., вчитель інформатики 1 категорії

ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 м. Слов’янська

Тема. Ділова гра.

Тип уроку - урок систематизації вмінь і навичок учнів за темою «Електронні таблиці».

Вид уроку - ділова гра.

Завдання уроку:

Освітні:

 • повторення і закріплення основних понять за темою;
 • закріплення практичних умінь і навичок при роботі з вивченим ПЗ;
 • демонстрація тісного зв'язку інформатики й економіки, а також застосування знань із цих областей у багатьох професійних сферах нашого життя;

Розвивальні:

 • розвивати навички групової практичної роботи;
 • розвивати навички логічно мислити та робити висновки на основі отриманих результатів;

Виховні:

 • виховувати комунікативні навички, вміння слухати, висловлювати свою точку зору;
 • підвищення інтересу до вивчення наступних предметів: інформатика, математика, економіка.

Програмне забезпечення: відповідне програмне забезпечення (MS Excel або OpenOffice Calc)

Обладнання: персональні комп’ютери, мультимедійний проектор, комп’ютерна мережа.

Дидактичний матеріал та наочні посібники: картки з завданнями, картки з назвами робочих груп, картки-лото, картки для рефлексії.

Підготовчі заходи:

Попередньо в класі необхідно вибрати учнів, які будуть виконувати ролі головного бухгалтера, фінансиста, начальника відділу кадрів та економіста. Інші учні діляться на чотири рівні групи-відділи:

1) бухгалтерія;

2) відділ кадрів;

3) розрахунковий відділ (фінанси);

4) економісти (буфет).

План уроку:

 1. Орг. момент
 2. Актуалізація опорних знань учнів
 3. Постановка задачі
 4. Ділова гра
 5. Підсумки уроку, рефлексія

Хід уроку:

 1. Орг. момент (мотивація, ознайомлення з правилами поведінки у кабінеті інформатики)

Доброго всім дня.

Сучасний світ бізнесу вимагає професійного знання інформаційних технологій. За неповні 2 роки вивчення інформатики ми з вами отримали основні навички роботи з операційною системою, з деякими офісними програмами, з мережею Інтернет та інше.

- Яку прикладну програму ми з вами зараз вивчаємо?

(Електронні таблиці)

Області застосування електронних таблиць вельми різноманітні, без них не може обійтися практично жоден сучасний фахівець.

- Назвіть галузі діяльності людини, в яких широко застосовують електронні таблиці. (Приблизні відповіді учнів - наука, виробництво, бухгалтерія, торгівля, статистика, проектування, моделювання).

Нагадаємо правила поведінки у кабінеті інформатики та правила з ТБ на уроці.

 • Чи можна без дозволу вчителя включати ПК?
 • Чи можна торкатися тилу системного блоку та монітору, проводів?
 • Чи можна робити за ПК мокрими руками або в вологій одежі?
 • Чи можна без дозволу вчителя вставати з міста та ходити по класу?
 • Що потрібно зробити, якщо зламається ПК або ви почуєте запах гарі?
 1. Ознайомлення з темою уроку, актуалізація опорних знань.

Дуже добре. Приступимо до уроку. Сьогодні у нас з вами не звичайний урок, а ділова гра. І я зараз не вчитель, а ви не учні. Сьогодні я власник фірми, а ви мої співробітники. Але спочатку нам потрібно визначити, в яких відділ нашої фірми ви будете входити.

Зараз мої замісники виберуть собі підлеглих и ми перевіримо вашу підготовку до роботи.

(Вчитель визиває своїх помічників. Це учні, які будуть виконувати ролі головного бухгалтера, фінансиста, начальника відділу кадрів та економіста. Вони відбирають собі в групу учнів)

Для того щоб налаштуватися на роботу ми проведемо гру «Лото». А мої замісники потім звітують про вашу готовність.

(Роздати учням картки-лото)

Правила гри «Лото»:

ви отримали картки де написані терміни з теми «Табличний процесор». Я зараз зачитуватиму визначення, а ви на картці закреслите відповідний термін та поставите його номер. Успіхів вам. Розпочнемо.

Питання до гри:

1. Найменший елемент електронної таблиці. (Комірка)

2. Група комірок електронної таблиці. (Діапазон)

3. Вираз, що описує обчислення в комірках. (Формула)

4. Вбудована в ЕТ формула для деяких обчислень. (Функція)

5. Результатом логічних обчислень в комірці може бути … (Істина)

6. Для підрахунку аргументів, що задовольняють деякій умові, використовують функцію… (СЧЕТЕСЛИ)

7. Графічне відображення інформації, що записані у таблиці. (Діаграма)

8. Визначає місцезнаходження комірки в ЕТ. (Адреса)

9. Для логічних обчислень використовують функцію… (ЕСЛИ)

10. Як називаються бази даних в табличному процесорі? (Списки)

11. Для знаходження мінімального значення з діапазону використовують… (МИН)

12. Назва документу табличного процесору Excel. (Книга)

13. Полегшує виконання операції знаходження суми значень сусідніх комірок. (Автосумма)

14. Полегшує операцію заповнення сусідніх комірок даними. (Маркер автозаповнення)

15. Для знаходження середнього значення даних у комірках використовують… (СРЗНАЧ)

(Всі картки мають однаковий вигляд, але терміни написані в розкид)

Приблизний вигляд картки Лото

Діапазон

Істина

Формула

СЧЕТЕСЛИ

Функція

Комірка

Діаграма

Адреса

ЕСЛИ

Списки

МИН

Книга

Автосумма

Маркер автозаповнення

СРЗНАЧ

(Замісники перевіряють картки та виставляють кількість вірних відповідей)

Молодці.

А зараз начальники відділів зі своїми підлеглими займуть свої кабінети.

 1. Постановка задачі

Розповім про наші плани на сьогодні.

Наша фірма керує декількома кінотеатрами, в кожному з них працює буфет. Наша з вами задача підвести підсумки праці цих закладів та підготувати звіти про роботу нашої фірми.

Зараз ви отримаєте завдання, уважно з ними ознайомтесь. Якщо виникнуть питання, то я відповім на них по черзі. І не забувайте, що ви працюєте в групі, і успіх вашої групи залежить від кожного з вас.

Після того, як ви виконаєте роботу, ви повинні будете скласти звіт для директора фірми.

 1. Ділова гра

(Учні розходять по робочим місцям і починають працювати)

Приблизний план звіту.

 1. Зробіть висновки. Якщо можете, то надайте свої пропозиції щодо поліпшення роботи нашої фірми.
 2. Розглянемо рентабельність __________, що принесли невеличкий прибуток. Які будуть ваші пропозиції щодо їх?

Приступимо до нашої наради. Зараз заслухаємо кожного з заступників по черзі.

(Учні звітують про виконану роботу)

Гаразд. Сьогодні ви добре попрацювали, впоралися з поставленим перед вами завданням, а також показали гарні навички роботи в середовищі електронної таблиці. Особливо хочу відмітити роботу відділу ­­­­­­­­­­­­­_________________.

Спасибі всім за хорошу роботу. Молодці!

 1. Підсумки уроку, рефлексія

А зараз підведемо підсумки нашого уроку.

(Роздати картки для вправи «Метод прес»)

Приблизний вигляд картки

Підсумки уроку. Прізвище _______________________

Я вважаю, що треба навчатися роботі з табличним процесором.

Тому, що ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наприклад, ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Отже, таким чином, ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Висловите свої думки щодо фрази «Я вважаю, що треба навчатися роботі з табличним процесором ».

(Учні зачитують з карток)

(Домашнє завдання записано на дошці – повторити матеріал Розділу 3, підготуватися до тематичного оцінювання)

(Виставлення оцінок)

Урок закінчений. До побачення.


Завдання для бухгалтерії.

ЕТ «Кінотеатри» дозволить підготувати звіти для працівників податкової інспекції - одержати докладні відомості про фінансові операції фірми і про канали розподілу грошових ресурсів (простежується процес підрахунку виручки, витрат і прибутку в процесі роботи).

№1. Заповнити таблицю «Кінотеатри», враховуючи що податок з прибутку дорівнює 19% від прибутку.

№2. Виконати підсумкові завдання.

· Знайти максимальну вартість квитка вдень і вночі.

· Підрахувати середню виручку з продажу квитків за добу.

· Обчислити загальну суму податку зі всіх кінотеатрів.

· Який кінотеатр отримав найменший прибуток?

№3. Для наочного подання отриманого прибутку кінотеатрів побудувати діаграму на окремому аркуші.

№ 4. Підготувати звіт про роботу кінотеатрів, що належать фірмі (прибуткові чи ні, які не є рентабельними).

Завдання для розрахункового відділу й фінансиста.

ЕТ «Зарплатня» призначена для обчислення заробітної плати з урахуванням прибуткового податку, відрахувань до пенсійного фонд, стажу роботи працівника.

№1. Заповнити таблицю враховуючи:

· прибутковий податок 15% від нарахованої зарплати з урахуванням вислуги;

· вислуга за стаж розраховується за обліком професійного стажу; якщо співробітник проробив більше 5 років, то зарплата множиться на коефіцієнт 1,1; якщо співробітник проробив більше 10 років, то зарплата множиться на коефіцієнт 1,5;

· відрахування в пенсійний фонд 7 % від нарахованої зарплати з урахуванням вислуги.

№2. Виконати підсумкові завдання.

§ Знайти суму всіх підсумкових зарплат співробітників.

§ Знайти середню зарплату співробітників.

§ Яка мінімальна (максимальна) зарплата співробітника?

№3. Для наочного подання зарплати кожного співробітника побудувати діаграму з нагромадженням у вигляді пірамід.

№4. Підготувати звіт про зарплатню співробітників фірми (скільки коштів потрібно на виплату зарплатні, чи не замала (завелика) зарплатня).

Завдання для інспекторів відділу кадрів

ЕТ «Кадри» призначена для зберігання й обробки інформації про співробітників фірми.

№1. Упорядкувати дані в таблиці по табельному номеру співробітників.

№2. Підготувати звіт для бухгалтерії, де вказати дані на співробітників, стаж роботи яких більше 5 років.

№3. Підготувати звіт про співробітників, у яких є діти до 16 років, для одержання подарунків від фірми. Підрахувати кількість подарунків і витрати фірми, якщо 1 подарунок обійдеться в 75 грн.

№4. Підготувати дані про кваліфікацію співробітників фірми.

№5. Підготувати інформацію про співробітників, що почали свій трудовий шлях у нашій фірмі.

№6. Підготувати інформацію про співробітників жіночої статі для отримання подарунків до 8 Березня (виділити записи жінок-співробітниці червоним кольором шрифту).

Завдання для економіста та працівників буфету.

Дана таблиця «Буфет» призначена для перегляду плинності товарів через оптову базу й розрахунку прибутку із продажів продукції.

№1. Заповнити таблицю.

№2. Визначити що користується більшим попитом взагалі і зі споріднених товарів?

№3. Побудуйте діаграму чистого прибутку та прибутку взагалі.

№4. Оцініть, з якого товару буфет має найбільший прибуток.

Завантажити

Бухгалтерія

Відділ кадрів

Фінансисти

Економісти

(буфет)

Повернутися до розділу

На головну...