Іноземні мови

УРОК німецької мови в 7 класі

«Die Welt ist so schön!»

КЗО «Середня загальноосвітня школа №143» ДМР

м. Дніпропетровська

вчитель німецької мови: Рзаєва Ольга Володимирівна

Тип уроку: комбінований

Тема: «Охорона навколишнього середовища» „Die Umwelt“

Підтема: « Який чудовий цей світ!» „Die Welt ist so schön!“

Актуальність: учні 7-Б класу під час вивчення теми отримують

інформацію

про важливість води у житті людини, про економне

використання питної води, про необхідність розподілу

сміття.

Таким чином виховується екологічна культура учнів.

Задачі:

Практичні: - узагальнити і поглибити придбані знання з теми

- закріпити вживання структур з „es gibt“

- активізувати вживання дієслова „brauchen“,

прийменника „ohne“

Розвиваючі: - розвивати навички діалогічного та монологічного

мовлення

- удосконалювати культуру спілкування, мовленнєву

компетенцію учнів

- розвивати уміння вести бесіду, самостійно робити

висновки

Виховні: - виховувати творчу і самостійну активність учнів

- виховувати пізнавальний інтерес до вивчення

німецької мови

- виховувати екологічу культуру учнів

Обладнання: CD з завданням для фонетичної гімнастики,

декорації (аркуш паперу, акварель, кімнатна рослина,

стакан з водою),

медіа-презентація (додаток)

ХІД УРОКУ:

1. Організація учнів до роботи

Begrüßung. Ordnungsdienst.

2. Повідомлення теми і задач уроку

Фонетично-мовленнєва зарядка.

Wir machen Mundgymnastik und wiederholen die Zungenbrecher:

Hans hackt heute Holz hinter Hoffmanns Haus.

Kleine Kinder können keine Kirschkerne knacken.

Schneiders Schere schneiden scharf, scharf schneiden Schneiders Schere.

Bäcker Braun bäckt braune Brezel, Braune Brezel bäckt Bäcker Braun.

3. Основна частина уроку

Hauptteil der Stunde

• Міні-діалоги. (Вчитель -учень)

Was ist die Erde?

Ist die Erde ein Planet?

• Вживання конструкції « es gibt «

Gibt es Ozeane auf der Erde?

Wie viele Ozeane?

Gibt es ein Fluss in unserer Stadt?

Wie heißt der Fluss?

Wie viele Meere gibt es in der Ukraine? Wie heißen sie?

• Гра „Kofferpacken“ Was gibt es auf der Erde?

Учні: Auf der Erde gibt es viele Pflanzen

Auf der Erde gibt es viele Pflanzen und Tiere

Auf der Erde gibt es viele Pflanzen, Tiere und …

(кожен учень додає свій варіант до попередньої відповіді)

• Таблиця «Знайди слово».

Hier ist ein Wort versteckt.

Wer schneller findet in jeder Zeile ein Wort.

O G W A S S E R I K

F N U C Y L U F T J

D P F L A N Z E N H

A S P C V Ö G E L U

X U M W E L T H Ü E

B V O Z E A N K N Q

R K A W I N S E L V

G O P M Ü L L W A D

H J Ä N O F E U E

• Обговорення теми. Wozu brauchen wir Wasser?

Kann man ohne Wasser leben?

Учні коментують слайди і демонструють:

1-й учень: Ohne Wasser können die Pflanzen nicht wachsen.

Ich brauche Wasser zum Pflanzengießen

Поливає кімнатну рослину

2-й учень: Ohne Wasser kann ich einfach nicht leben.

Ich brauche Wasser zum Trinken.

П'є воду

3-й учень: Ich male gern in der Freizeit. Ohne Wasse kann ich mit Aquarelle

nicht malen. Ich brauche Wasser zum Malen.

Малює нa аркуші фарбами.

4-й учень: Ohne Wasser kann ich nicht waschen. Ich brauche Wasser zum

Waschen.

Миє руки.

5-й учень: Ich besuche das Schwimmbad und ich kann ohne Wasser nicht

schwimmen. Ich brauche Wasser zum Schwimmen.

Жестами показує рухи плавання

• Робота з текстом. Прочитати текст.

Знайти в тексті німецькі еквіваленти до поданих словосполучень.

Сформулювати головну думку тексту.

Die Natur gibt den Menschen alles, was sie brauchen. Маn muss die Naturressourcen schützen.

Die Verschmutzung von Meeren, Flüssen, von Luft und Boden schädigt und zerstört die Umwelt.

Das verschmutzte Wasser enthält giftige Stoffe und Schwermetalle. Pflanzen und Fische sterben an Giften. Das schadet der Gesundheit der Menschen.

Noch ein Problem ist die Luftverschmutzung. Industrie und Abgase der Kraftfahrzeuge verschmutzen die Luft.. Sie verpesten die Luft und ruinieren unsere Gesundheit. An saurem Regen gehen die Wälder zugrunde.

Еin wichtiges Problem unserer Zeit ist die Mülltrennung.

Wir alle sind für die Zukunft unseres Planeten verantwortlich.

важлива проблема

охороняти природні ресурси

промисловість і вихлопні гази

отруйні речовини

безвідходні технології

забруднювати повітря

розподіл сміття

бути відповідальним

• Обговорення слайдів (Учень-учень)

Was gehört zu dem Müll?

- Plastik, Essensreste, Blechdosen, Altpapier gehört zu dem Müll.

Wie und warum muss man den Müll trennen?

- In den Höfen stehen verschiedene Müllcontainer. Man muss den Müll sortieren. Biomüll kommt z.B. nicht in die Plastiktüte.

Wohin bringen wir Plastikflaschen, Plastiktüten, Plastikbecher?

- Zum Container mit Plastik.

Wohin bringen wir Biomüll?

- Zum Biomüllcontainer.

Wie kann man Altpapier wieder verwenden?

- Man kann aus altem Papier neues machen.

Wie können wir der Umwelt helfen?

- Wir müssen Wasser sparen,

kein Feuer im Wald machen,

den Müll trennen,

neue Bäume pflanzen.

5. Оцінювання. Підсумок уроку.

Wir haben heute toll gearbeitet!

Eure Noten …

Alles Gute! Bis zum nächsten Mal!

Повернутися до розділу

На головну...