Українська мова

До 200 – річчя Кобзаря

Українська мова, 9 клас

Валентина Левченко, учитель української мови та літератури Прилуцької гімназії № 5, Прилуцької міської ради, учитель-методист.

Тема. Розділові знаки в складнопідрядному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

Мета:

· закріпити знання учнів про складні речення з різними видами зв’язку;

· розвивати вміння, навички визначати структуру речень з різними видами зв’язку, правильно використовувати їх у мовленні;

· виховувати любов і шану до генія українського народу Т.Г. Шевченка.

·

Епіграф: Нас просто не існує без Шевченка:

У ньому вся наша історія.

В. Базилевський

Тип уроку: урок закріплення знань і формування вмінь та навичок.

Форма уроку: практичне заняття.

Обладнання: інтерактивна дошка, Т.Шевченко «Кобзар», дидактичний матеріал.

Методи і прийоми роботи: монологічне повідомлення, «Незакінчене речення»,»Займи позицію», виразне читання, випереджувальне завдання,

робота в парах, колективна.

Хід уроку

I.Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку. («Графічний настрій»).

2. Ознайомлення з епіграфом.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Повідомлення на лінгвістичну тему «Складнопідрядне речення з різними видами зв’язку». Рецензія на виступ із повідомленням.

2. Два учні працюють із картками біля дошки.

Картка №1.

1. Самодиктант. Записати наукові терміни, які вживаються в темі «Складні речення з різними видами зв’язку».

2. Зробити звукозапис слів раджу, квітці.

(Очікувана відповідь:

Сурядний, підрядний зв’язки, безсполучниковий, сполучниковий; будова, головне, підрядне речення, спільне підрядне речення, кома, двокрапка, тире, крапка з комою.

Раджу (р а̀ д̑ж у), (к в’ і̀ ц/: і)).

Картка №2.

1. Переписати речення, вставити пропущені букви та розділові знаки, накреслити графічну схему. Усно захистити контрольні пунктограми.

Поезія «Кобзаря» не дає сприймати з…млю, на якій ми народилися, ж…в…мо, для майбутн…ого якої працюємо, просто як т…риторію, а робить її рідною з…млею, Бат…ків…иною (За М.Косівим).

(розділові знаки не вилучені)

III. Вироблення практичних умінь і навичок.

Робота біля дошки.

1. Пояснювальний диктант.

Доля не шкодувала йому страждань, але вона й не жаліла втіх, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб доля дала

йму лише по смерті – невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори.

Робота в парах.

Завдання. Дати характеристику реченням. Накреслити графічні схеми.

2. Вибіркове списування.

Текст на інтерактивній дошці.

В усіх народів світу існує повір’я: той, хто забув звичай своїх батьків, карається людьми й Богом. Він блукає по світі, як блудний син, ніде не може знайти собі притулку та пристановище, бо він загублений для свого народу.

У нашого українського народу існує повір’я: від тих батьків, які не дотримуються звичаїв, родяться діти, що стають вовкулаками…

Наш великий поет Т.Шевченко, звертаючись до України, як до матері, що вічно страждає, питається:

Чи ти рано до схід – сонця

Богу не молилась?

Чи ти діточок непевних

Звичаю не вчила?

Як бачимо з цих слів Шевченка, не вчити своїх дітей звичаїв – це такий же великий гріх для матері, як і гріх не молитися Богові (О.Воропай).

Довідка. Вовкулака – це понурий, завжди чимось незадоволений чоловік.

· Завдання диференційоване.

Високий рівень. Сформулювати головну думку тексту у вигляді речення з різними видами зв’язку.

(Можлива відповідь. Творча спадщина поета – це моральні приписи, які звернені до твоєї душі, до сумління, його передбачення пророчі, його творчість – витвір генія ( За П.Мовчаном).

Речення «приховане» на окремому слайді. Діти зачитують свої.

Достатній рівень. Виписати декілька речень із різними видами зв’язку. Дати письмову характеристику одному із них.

Середній рівень. Знайти речення із різними видами зв’язку. Накреслити графічні схеми (не менше двох).

3. Метод «Займи позицію».

Коли ти ідеш до моста Патона, з Печерська повертаючи униз, і дерева гіллястого корона тебе раптово радує до сліз, альбом згадай Шевченків: там дерева оці ж ростуть чи старші їх брати, їх зберегла правиця Кобзарева, щоб вічно їм пишатись і рости (М.Рильський).

Надрукувати перші твори Тарасу Шевченкові допоміг Євген Гребінка, який відібрав 5 віршів поета до альманаху «Ластівка», він же сприяв виходу у світ поетичної збірки молодого автора під назвою «Кобзар», що містила всього вісім творів; саме вони відкрили нову епоху в українській літературі

(З підручника).

Завдання: Прочитати виразно речення. До якого з поданих речень не- правильно накреслена схема. Синтаксичний аналіз першого речення. Захистити відсутність пунктограми між першою і другою частинами у першому реченні.

Учні наводять докази на підтвердження своєї позиції.

1.( Коли…) і […], […]: […], […], (…).

2. […], (який), […], (що); […].

Високий рівень.

4. Мить творчості. Есе «Шевченко – це Україна

Україна – це Шевченко».

В.Базилевський

Завдання:

У творі використати речення з різними видами зв’язку.

Достатній рівень. Виписати з балади «Причинна» два – три речення з різними видами зв’яку.

Середній рівень. Впр.98. Галина Дмитренко. Українська мова: навчальний посібник для 9 класу.

IV. Рефлексивно – оцінювальний етап.

1. Бесіда за епіграфом уроку.

2. «Незакінчене речення»: Після сьогоднішнього уроку я відчуваю…, розумію…, думаю…

3. Самооцінювання роботи на уроці.

V. Домашнє завдання(диференційоване).

Синтаксичний розбір речення.

Збулись твої (Шевченкові) слова пророчі, і час оновлення настав, і темні просвітились очі, вчорашній раб всесильним став (М.Рильський).

Високий рівень. Повний синтаксичний розбір речення.

Достатній і середній рівні. Дати характеристику реченню: визначити характер зв’язку між частинами (сурядний, підрядний, безсполучниковий) і засоби зв’язку (сполучниковий, інтонація).


Повернутися до розділу

На головну...