Педагогічна майстерня НУШ (нової української школи)

05.04.2019

Педагогічна майстерня НУШ (нової української школи)

03 квітня 2019 року у Київській гімназії № 154 відбулося чергове засідання педагогічної ради на тему: «Нова українська школа у дії. Освіта для життя: формуємо критичне мислення».

Творча група учителів початкових класів запросила колег-педагогів по-новому подивитися на організацію освітнього процесу Нової української школи та взяти участь у роботі Педагогічної майстерні НУШ.

Завдання сучасного вчителя – відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес так, щоб забезпечити його дослідницький, пошуковий характер. Такий підхід сприятиме розвитку мислення, розумових творчих здібностей учнів. Перехід до компетентнісного та особистісно зорієнтованого навчання і виховання спонукає вчителя на пошук таких видів діяльності, форм, методів та засобів навчання, які б забезпечували повноцінний розвиток здібностей, потреб та інтересів кожного учня в усіх сферах їхньої діяльності.

В ході роботи Педагогічної майстерні вчителі стали учасниками традиційної ранкової зустрічі та випробували можливості практичного використання у освітньому процесі LEGO. Зарядившись позитивним настроєм, стали учасниками квесту «Лабіринтами НУШ», в ході якого дослідили інтерактивні стратегії, технології, методи та прийоми формування та розвитку критичного мислення та ефективність їх застосування на різних етапах уроку. Працюючи в групах, учасники Педагогічної майстерні створили інтелект-карти дієвих стратегій розвитку критичного мислення здобувачів освіти. У ході проведеного анкетування педагоги змогли здійснити формувальне оцінювання власної професійної діяльності.

Підбиваючи підсумки роботи, на етапі рефлексії учасники прийшли до висновку, що кожний педагог у процесі постійної самоосвіти та самовдосконалення має розвивати і в собі критичне мислення, яке спирається на інформацію, усвідомле­не сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших, яке сприяє розвитку такої особистісної риси, як креативність, і формує твор­че мислення, а отже, творчу особистість, здатну по-новому організувати освітній процес. У центрі освітнього процесу має бути учень, тому потрібно створювати на уроках мікроклімат, який ґрунтується на принципах співпраці, залучення здобувачів освіти до дослідження проблем, вивчення суперечливих питань за допомогою критичного аналізу. Від творчої активності учня на уроці, вміння міркувати, обґрунтовувати свої думки, спілкуватися з учителем, іншими здобувачами освіти залежить успіх у свідомому опануванні освітньої програми.

12752.970.jpg

IMG_20190403_155115-min.jpg

IMG_20190403_155602-min.jpg

IMG_20190403_161723-min.jpg

IMG_20190403_162148-min.jpg

IMG_20190403_163332-min.jpg

IMG-910306aa7ba5da91dcca10356a185e57-V-min.jpg

IMG-7086073f00de9db7e8edcb2077ecb545-V-min.jpg

← Повернутися до списку