Сторінка директора гімназії

03.12.2015

КИЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ №154

УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ ТВОРИМО СЬОГОДНІ

Метою сучасної освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої суспільної цінності, розвиток її розумових і творчих здібностей, професійних знань і компетентностей, забезпечення її успішної соціалізації в умовах життєдіяльності на основі загальнолюдських цінностей та норм і вимог, встановлених Конституцією і законами України. Освіта прагне розвивати громадян, готових до свідомого суспільного вибору, діяльності в умовах громадянського суспільства заради примноження інтелектуального і культурного потенціалу українського народу і забезпечення сталого людського розвитку в Україні. Саме тому якість освіти залежить від компетентності вчителя, спрямованої на інтелектуальний, духовний і культурний розвиток особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту.

Який він, сучасний учитель? Той, котрому доводиться вчити нове покоління - дітей інтернет-епохи! Той, хто сіє вогонь знань і світло моральних цінностей в душі дітей, які живуть у цинічному, жорсткому, невпинному ХХІ столітті - у часі цейтноту й конкуренції. Хто він, педагог нової ери?

«Успішне майбутнє творимо сьогодні» - таке кредо педагогічного колективу Київської гімназії №154, очолюваного директором Ларисою Семенівною Ліщинською. 

Ліщинська Лариса Семенівна директор, відмінник освіти України, вчитель-методист, магістр з управління навчальним закладом.jpg

До затишної гімназії щоденно поспішають 47 педагогів, по-справжньому відданих своїй справі. Усі вони різні: досвідчені і молоді, енергійні і спокійні, активні і стримані, однак об’єднані єдиною метою – виховання всебічно розвиненої, духовно багатої особистості.

Родинний затишок, комфорт, особистісний простір для кожної дитини та педагога забезпечує цілеспрямована команда менеджерів освіти – адміністрація навчального закладу.

Місією Київської гімназії №154 є впровадження надбань педагогічної науки, інноваційних технологій навчання на забезпечення цілісного особистісно і компетентнісно зорієнтованого навчання та виховання з метою розвитку гармонійної, духовно багатої особистості. Інноваційність є принципово важливою ознакою діяльності гімназії. Активне використання педагогами доцільних інноваційних методик, сучасних інформаційних засобів навчання, комунікативних, інформаційно-комунікаційних технологій сприяє розвиткові творчої діяльності учнів, формуванню високого рівня інформаційної культури, професійних навичок. Створення цілісної системи роботи з талановитими педагогами та обдарованими учнями, організація роботи в рамках всеукраїнського і регіонального експериментів з модернізації системи освіти сприяє утвердженню позитивної репутації гімназії як інноваційного навчального закладу. Втілення системи формування творчої особистості відбувається в умовах диференціації та індивідуалізації навчання та виховання, залучення учнів та вчителів до науково-дослідницької роботи, взаємодії, співпраці гімназії з Інститутом педагогіки національної академії педагогічних наук України.

Педагоги-новатори застосовують особистісно зорієнтоване навчання та виховання, впроваджують у практику роботи науково-педагогічний проект «Інтелект України», який розроблено в контексті концепції меритократичної освіти та ґрунтується на принципах системного, діяльнісного, синергетичного, особистісно зорієнтованого, компетентністного підходів, які узгоджуються із загальнопедагогічними принципами і відображають сучасний рівень та тенденції розвитку національної системи освіти. Цей проект сприяє інтелектуальному розвиткові учнів, особистісному зростанню та підвищенню їхніх навчальних досягнень. Учасники навчально-виховного процесу мають стійке позитивне ставлення до інноваційного розвитку гімназії. Серед колег, які підтримують інноваційний поступ, спостерігається здорова конкуренція. Учителі гімназії постійно перебувають у творчому пошуку, підвищуючи кваліфікацію, беручи участь у проведенні творчих досліджень, навчальних тренінгів, семінарів, у організації виставок, фестивалів, у впровадженні інноваційних проектів.

Гімназія має привабливий сучасний вигляд, має необхідну матеріально-технічну базу для поглибленого вивчення рідної мови, іноземних мов, інформатики, предметів природничого циклу (діють 3 комп’ютерні класи, навчальні кабінети оснащено сучасними засобами навчання, є професійна музична апаратура, магнітофони, телевізори, вчителі вправно користуються інтерактивним дошками, яких у гімназії п’ять), діє мультимедійна система. Створено умови для розвитку здібностей та обдарованості дітей, їхніх інтересів та нахилів (діє наукове товариство МАН «Еврика!», працюють гуртки хорового співу, хореографії, художнього слова, гуртки туристичні та спортивного спрямування). Діяльність гімназії відображено на інтернет-сайті навчального закладу, на веб-сторінці управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

Учні гімназії – активні, мотивовані на досягнення успіху. Гімназисти - постійні учасники і призери олімпіад із базових навчальних дисциплін, слухачі та члени МАН України, учасники інтелектуальних, творчих, спортивних змагань.

Однак не лише ґрунтовні знання отримують гімназисти. Оригінальна система виховної діяльності спрямована на виховання справжньої Людини. Це складне, але чи не найважливіше завдання, що ставлять перед собою педагоги гімназії. Учителі проводять виховні заходи, зустрічі із громадськими діячами, організовують концерти, конкурсно-розважальні програми, спрямовані на виховання справжнього громадянина України. Кожен класний керівник – це справжній порадник і друг, що підтримує, розуміє, вчить, генерує цікаві ідеї та допомагає їх втілювати. Калейдоскоп незабутніх вражень від проведених екскурсій по столиці, мандрівок по Україні, Європі формує уявлення учнів про світ, його філософію, красу, адже під час спільної діяльності та у невимушеній атмосфері дитячі серця з’єднує справжня дружба, котру часто несуть уже дорослі люди протягом усього життя.

Щодня час гортає сторінки епохи, яка входить в історію. І те, якою увійде нинішня епоха в історію, залежить саме від сучасних педагогів. Учителі Київської гімназії № 154 гідно несуть звання наставників нового покоління і щоденною наполегливою і творчою працею пишуть історію європейської України. Бо ж успішне майбутнє творимо сьогодні. 

в успішній гімназії успішні учні.JPG

Освітній менеджмент успішно здійснює адміністрація гімназії.jpg← Повернутися до списку

Повернутися на головну